INTERESUJĄCA PRÓBA

Taką wyższą, „ponadspecjalnościową” instan­cją może być tylko filozofia człowieka, upra­wiana na podstawie znajomości wyników badań nauk specjalnych, ale zdolna do przeprowadza­nia krytycznej ich integracji, w toku której sądy szczegółowe i jednostronne o istocie czło­wieka legitymowałyby swą prawomocność i za­sięg, składając się dzięki temu na pewną całość hierarchicznie uporządkowaną i zwartą. Znakomity uczony i filozof holenderski, Ste­fan Strasser, podjął ostatnio interesującą i głę­boką próbę ukazania tych swoistych zadań filo­zofii. Poddając krytyce jednostronność zarówno przyrodniczych, jak humanistycznych ujęć czło­wieka, opowiedział się za filozoficznym prze­zwyciężeniem tych jednostronności. Fenomeno­logia miała to ułatwić.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)