INNY NURT ROZWAŻAŃ

Sposób, w ja­ki widzi się człowieka w stosunku do całego jego środowiska, do życia jako całości, staje się czynnikiem decydującym w jakimkolwiek pożytecznym ujęciu tych zagadnień. To, jak patrzymy na miejsce człowieka w codziennym świecie, a także w kontekście etycznym, spo­łecznym i religijnym, określi nasze wyjaśnie­nie człowieka jako bytu fizycznego, jako istoty duchowej i jako umysłu czy ducha”. Ten nowy kierunek wykracza poza dawne traktowanie człowieka jako istoty psychofizycz­nej, zapowiadane już przez Arystotelesa i prze­jawiające się w różnorakich wersjach w nowo­żytnej filozofii i psychologii. Ten inny nurt roz­ważań, chociaż w wynikach swych jest zbieżny z dawniejszymi koncepcjami psychologicznymi, rozszerza i pogłębia tę antropologiczną perspek­tywę, jaka się zawiera w problematyce duszy i ciała.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)