HUMANISTYCZNA KONCEPCJA

Humanistyczna koncepcja Vivesa została podjęta i rozwinięta w końcu XVIII wieku przez Johanna Gottfrieda Herdera w rozpra­wie pt. Trsprung der Sprache. Wskazał on na to, iż każde zwierzę posiada określoną, odpo­wiadającą mu „strefę”, w której żyje. Tylko z człowiekiem jest zupełnie inaczej. W porów­naniu ze zwierzętami człowiek jest prawdzi­wym wydziedziczonym synem przyrody; jest
sierotą pozbawionym środków do życia. Jest nagi i bosy, słaby, nieuzbrojony; jego zmysły są pozbawione bystrości, a sprawność niewiel­ka. Instynkty prawie nim nie kierują. Rodzaj ludzki ujawnia same niedostatki i braki. Ale stwierdzał Herder — człowiek nie jest isto­tą przeznaczoną do życia w zamkniętej i cias­nej sferze, w której oczekiwałby go tylko jeden, rodzaj działania.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)