HISTORYCZNY ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA

W dyskusjach nad problemem pełni człowie­czeństwa coraz większe znaczenie zyskiwało to wszystko, co nosiło miano królestwa ludzi. Antropocentryczna koncepcja człowieka tu właś­nie znajdowała swój zasadniczy punkt zaczepie­nia. Ostatecznie przecież tylko to samoistne krolestwo człowieka — ŚMat przez niego two­rzony — usprawiedliwiało wszystkie jego rosz­czenia do samodzielności i wielkości.W historycznym rozwoju pojęcie królestwa ludzkiego uzyskiwało w coraz większej mierze akcent antyteologiczny, stając się aktem samo­obrony ludzi przed żywiołami, protestem prze­ciwko stwórcy, który stworzył i pozostawił lu­dzi słabymi, który ich wygnał z naturalnego raju. W walce z, siłami przyrody, ale i w soju­szu z nimi człowiek stwarzał swe zabezpiecze­nie.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)