HISTORIA POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZIN

Historia poszczególnych dzie­dzin ludzkiej działalności zajmuje się wpraw­dzie odpowiednimi wytworami — sztuką, nau­ką, techniką, ale tym samym przyczynia się do poznania człowieka jako twórcy tych dzieł. Czyż fakt, iż człowiek tworzy sztukę i że czy­nili to już ludzie z epoki jaskiniowej, malując ściany swych mieszkalnych pieczar, nie świad­czy o tym, jaki jest człowiek? Czyż dzieje nau­ki są tylko dziejami poznawczych osiągnięć zobiektywizowanych w systemie wiedzy, czy też są również historią rozwoju człowieka po­ił znającego rzeczywistość w sposób naukowy? Jest rzeczą oczywistą, iż dzieje nauki pozwalają lepiej zrozumieć człowieka jako „stworzenie ro­zumne”, którego jedną z właściwości jest to właśnie, iż tworzy naukę.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!