GOTOWY TWÓR

Właśnie to, iż człowiek nie jest tworem „gotowym”, stanowi jego wielkość, cho­ciaż nierzadko musi płacić drogo za to, że jest raczej zbiorem możliwości niż bytem trwałym i trwale sprzężonym z odpowiednim środowiskiem. W tym sensie określał człowie­ka Nietzsche pisząc, że jest on „jeszcze nie ustabilizowanym zwierzęciem” i że powinien siebie samego przezwyciężać. „Człowiek jest czymś — pisał — co pokonanym być powin­no […]. Przebyliście drogę od robaka do czło­wieka i wiele jest w was jeszcze z robaka. By­liście niegdyś małpami i dziś jest jeszcze człowiek bardziej małpą niźli jakakolwiek mał­pa. […] Człowiek jest liną rozpiętą między zwierzęciem i nadczłowiekiem — liną nad prze­paścią […]. Oto, co wielkim jest w człowieku, iż jest on mostem, a nie celem; oto, co w czło­wieku jest umiłowania godne, że jest on przej­ściem i zanikiem”.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)