FILOZOFICZNY SENS BIOLOGICZNEJ SYTUACJI

Przekonanie, iż gatunek homo jest odrębnym i swoistym sposobem istnienia, niesprowadzalnym do innych form istnienia istot żywych, może być interpretowane w wieloraki sposób. Można w tej tezie widzieć potwierdzenie reli­gijnych i metafizycznych przeświadczeń, wy­korzystywanych wielokrotnie w antropologii fi­lozoficznej, wedle których człowiek miałby być istotą tak wyróżnioną w świecie ziemskim dzięki posiadaniu duszy nieśmiertelnej i różnej od ciała, spokrewniającej go ze światem istot wyższych, duchów i aniołów. Filozofia platoń­ska, a potem chrześcijańska rozwinęły i upo­wszechniły taki sposób pojmowania i wyjaśnia­nia niezwykłości ludzkiej istoty. Można jednak tezę o swoistości gatunku homo pojmować zupełnie inaczej, bez związku z religią i metafizyką.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)