FILOZOFICZNY PROBLEM

Jak wiadomo, było zawsze wielkim problemem filozoficznym to właśnie pytanie: dzięki czemu i w jaki sposób to, co się dzieje w świadomości człowieka, może być wyrazem prawidłowości procesów zacho­dzących w niezależnej od ludzi przyrodzie? Ta zbieżność między swoistą strukturą umysłową człowieka a rzeczywistością stanowiła zawsze teren rozważań nad istotą człowieka i bytu. Ten krótki przegląd różnych nauk z punktu widzenia ich znaczenia dla poznania człowieka potwierdza słuszność słów Hume’a przytoczo­nych na wstępie. Równocześnie wskazuje, iż niesłuszny jest tradycyjny pogląd, wedle którego człowiekiem zajmują się. tylko nauki humanistyczne. Sprawdza się tu odkrywcza idea Marksa, iż granice między humanistyką i przyrodoznawstwem tracą znaczenie, gdy się zważy, że przyroda jest terenem działalności człowieka, który wchodzi w zakres przyrody.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)