FILOZOFIA CZŁOWIEKA

Z ‚tego stanowiska Strasser kwestionuje wszystkie próby scjentystyczne, wedle których człowiek jest podmio­tem wyznaczalnym i poznawalnym za pośred­nictwem przedmiotów; krytykuje jednak rów­nież przeciwstawne poglądy egzystencjalistów, głoszących, iż to właśnie podmiot konstytuuje swój świat przedmiotowy. W przeciwieństwie do tych stanowisk Strasser formułuje własne w następujący sposób: „przedmiot jest odkry­ciem ludzkiego podmiotu, a przedmiotowość jest wynikiem określonej praktyki podmiotowej”.Filozofia człowieka jest z tego punktu widze­nia filozofią istoty, która dzięki „obiektywizu­jącej praktyce” odsłania przedmiotowość świata oraz możliwości swych własnych przekształceń. Obiektywność przestaje być obca, subiektyw­ność przestaje być kapryśna i dowolna.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)