FILOZOFIA CZŁOWIEKA

Można je było badać tymi samy­mi metodami, którymi badano wszystkie inne stworzenia żywe. I można było osiągać wyniki badań podobne, świadczące o tym jak jedno­rodny jest świat organiczny mimo różnorodnoś­ci, która go cechuje, i o tym, że podstawowe procesy życia przebiegają w nim w zasadzie jednakowo, chociaż są w różnym stopniu zło­żone. Przez długie wieki przyrodnicy opisywali wieiorakość form — gatunków i rodzajów — w jakich manifestowała się przyroda żywa, po­szukując klucza do zrozumienia tej jedności zróżnicowanej lub tej różnorodności jednorod­nej. Formułowano wiele hipotez, przeprowa­dzano liczne spekulacje.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)