EKONOMIA POLITYCZNA

I nie ulega wątpliwości, iż eko­nomia polityczna socjalizmu jest nie tylko in­ną koncepcją człowieka, która stanowi za­równo jej założenie, jak i perspektywę całego dalszego rozwaj u społecznego.Podobnie jak socjologia, również nauki histo­ryczne, aczkolwiek bezpośrednio zajmują się działalnością zbiorową ludzi oraz ich różnoraki­mi wytworami, są pośrednio źródłem wie­dzy o człowieku. Wielcy historycy byli zresztą zawsze tego świadomi. Przedstawiając wyda­rzenia nie powstrzymywali się od refleksji nad tym, jacy są ludzie. Podobnie czynili teoretycy polityki. Niccolo Machiavelli chciał pokazać księciu przede wszystkim to właśnie, jacy są ludzie i jak wiedza o nich może służyć skutecz­nemu działaniu.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)