DZIĘKI NAUCE O IDEACH

Nie wyznawał ani spirytualizmu, który traktował duszę jako nadprzyrodzony element, uwię­ziony w tym ziemskim życiu niegodnym troski, ani materializmu, który sprowadzał duszę do reakcji organizmu i nie uznawał żadnej jej odrębności. Wprawdzie dzięki nauce o ideach i o rzeczywistości jako ich niedoskonałym od­biciu Platon konstruował idealistyczny obraz świata ponadziemskiego, to głównym przedmio­tem jego filozoficznego zainteresowania było właśnie ziemskie, społeczne i polityczne życie ludzi —jak o tym świadczą dwa największe jego dzieła: Rzeczpospolita i Prawa — a także moralne życie człowieka, o czym mówią pra­wie wszystkie pozostałe dialogi.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!