DZIAŁALNOŚĆ I TWÓRCZOŚĆ

Działalność i twórczość, chociaż dokonują się w realnym, materialno -społecznym świecie, w którym ludzie żyją, mają charakter społeczny, a także humanisty­czny. W ten sposób Marks wykraczał poza fałszywą alternatywę, w obrębie której kształtowały się burżuazyjne stanowiska. Ci, którzy traktowali człowieka jako istotę twórczą, pojmowali go ja­ko „czystego ducha”, ponieważ twórczość miała być wyłącznie cechą rzeczywistości duchowej; ci, którzy analizowali człowieka na tle konkret­nych warunków życia społecznego i material­nego, traktowali go jako niewolnika rzeczy i stosunków. Marks pokazał, że alternatywa ta­ka jest fałszywa, że można i trzeba pojmować człowieka jako istotę stwarzającą własne mate­rialne i społeczne środowisko, własny świat nauki, sztuki, techniki.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!