DWOJAKI CZYNNIK

Praca uzyskiwała w ten sposób sens dwoja­ką była czynnikiem materialnych przekształ­ceń środowiska i równocześnie sposobem życia zmieniającym człowieka. Z punktu widzenia problematyki antropologicznej ta druga funk­cja pracy zasługuje na szczególną uwagę. Chodzi przede wszystkim o to, by dostrzec, jak niesłuszne są rozpowszechnione poglądy, wedle których praca jest czymś zewnętrznym w stosunku do człowieka, mimo iż to on właś­nie ją wykonuje. Pod naciskiem doświadczeń praktycznych traktuje się często pracę wyłącz­nie jako proces obiektywny, podległy rzeczo­wemu planowaniu i ekonomicznej ocenie, regu­lowany dodatkowo przez zasady polityki spo­łecznej. Postępując w ten sposób uwzględnia się jednak tylko jeden aspekt pracy.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!