DUSZA I CIAŁO

Potoczna świadomość mało się kłopocze trud­nymi dyskusjami przyrodników i filozofów na temat podobieństw i różnic zachodzących mię­dzy ludźmi i zwierzętami. Rozwiązuje ten pro­blem w sposób prosty, przyjmując, że jeśli na­wet ciało ludzkie wykazuje podobieństwa z cia­łami niektórych zwierząt, to zasadnicza różnica polega Aa tym, iż człowiek — i tylko człowiek posia|a „duszę” odrębną od ciała.Czy raeczywłśćie tak właśnie można określić istotę ludzką?Wprawdzie samowiedza człowieka, nawet jeśli jest nieprawdziwa lub nieuzasadniona, sta­nowi rzeczywisty i ważny fakt historyczny i społeczny, to jednak nie! może ona sama przez się być argumentem na rzecz określonych tez w badaniach antropologicznych. W szczególności zaś w stosunku do zagadnienia duszy i ciała samowiedza ta nie jest wcale tak jednolita, jak gotowi są to przyjmować ludzie wychowani w duchu greckiej i chrześcijańskiej metafizyki.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!