DRAMAT CZŁOWIEKA

Obrazy te, aczkolwiek sugestywne, nie mogły zastąpić teorii, która by w sposób ścisły formu­łowała odpowiedź na pytania, wynikające z tej antropologicznej koncepcji. Jeśli istotą człowie­ka jest jego dusza, czymże jest ciało?]Jeśli na­wet jest ono śmiertelne, stanowi jednak zasad­niczą formę naszego istnienia ziemskiego, i to formę jednokrotną, jeśli nie przyjmuje się wia­ry w metapsychozę. Czyż miałoby ono być jedynie „przeciwnikiem” duszy w jego walce o  życie wieczne? Dlaczego tego rodzaju próba jest konieczna? Po co w ogóle w takim razie istnieje ciało? W różnych systemach filozoficznych i religij­nych różnie odpowiadano na te pytania. Różne też czyniono koncesje na rzecz ciała.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!