DOWÓD TOTEMIZMU

Trudno jed­nak uznać, by przeświadczenie takie miało stanowić powszechny i konieczny element samo- wiedzy człowieka. Totemizm stanowił dowód, iż można akceptować łączność ludzi i zwierząt, a zarazem wierzyć, że pokrewieństwa tego ro­dzaju nie tylko nie niszczą tego, co ludzkie, lecz właśnie stanowią podstawę metafizycznego i społecznego porządku. Z punktu widzenia człowieka cywilizowanego, wychowanego w du­chu chrześcijańskiej nauki o duszy, totemizm wydaje się ciemnym i obcym prymitywizmem; ale ta teoria o pokrewieństwie ludzi i zwierząt ma jednak w sobie coś drażniącego ludzi współczesnych, o czym świadczą ich niespokoj­ne zainteresowania właśnie tą formą pierwot­nej świadomości.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)