DOŚWIADCZENIE CIELESNOŚCI

Takie doświadczenie „cielesności” jako ośrod­ka mojej realnej egzystencji jest mimo swej bezpośredniości — doświadczeniem złożonym, które się nabywa w toku osobniczego rozwo­ju i które się przekształca w społecznych kon­taktach. Dziecko „poznaje” swoje ciało jako własne przez próby i doświadczenia trwające długo. Niektóre doświadczenia cielesności ist­nienia powstają dopiero w okresie dojrzewa­nia, niektóre jeszcze później. Kontakt z ciałem innej osoby — psychoanalitycy datują go bar­dzo wcześnie —utrwala doświadczenie mojego istnienia cielesnego. Wysiłek fizyczny, zamie­rzony i kierowany wolą, dostarcza innego ro­dzaju doświadczeń cielesności istnienia: ukazuje granice cielesności, ale umacnia przeświadcze­nie, iż „jestem ciałem”, które osiąga zwycięs­two lub ponosi klęskę.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)