DONIOSŁOŚĆ STANOWISKA

Można być zdania, iż człowiek — jak to określił Gehlen — jest je­dynym w swoim rodzaju całościowym tworem natury, która nigdy już i nigdzie nie próbowa­ła go powtorzyć. Doniosłość tego stanowiska polega na tym iż pozwala ono kierować badaniami w dziedzinie antropologu filozoficznej, a także — i to prze­de wszystkim — w zakresie analizy człowieka z punktu widzenia przyrodniczego, w taki spo- sob, aby uzyskiwać wyniki wyjaśniające, ale me likwidujące odrębności człowieka, przy za­chowaniu wszelkich rygorów naukowych.Orientacja ta wymaga jednak krytycznej re­wizji rozpowszechnionych poglądów, wedle których człowiek miałby być najwyższym ogni­wem ewolucji organicznej stanowiącej jeden nurt. Koncepcję tę zakwestionował Bergson do­wodząc, iż ewolucja istot żywych dokonywała się na różnych drogach i jej rezultaty muszą być traktowane jako różne, ale nie można ich układać hierarchicznie wedle większej lub mniejszej doskonałości.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)