DARWINOWSKA TEORIA

Darwinowska teoria ewolucji przytłumiła na dłuższy czas dawniej­sze spory, przynosząc wytłumaczenie, w jaki sposób różnicował się świat istot żywych.Obok problemów pochodzenia i ewolucji człowieka stawały problemy jego biologicznej struktury, której badaniu poświęcali uwagę specjaliści w zakresie biologii ogólnej, anatomii fizjologii, zwłaszcza fizjologii wyższych czyn­ności nerwowych, szczególnie charakterystycz­nych dla istoty ludzkiej. W ostatnich czasach coraz większe znaczenie zyskują badania nad dziedzicznością i nad mózgiem. Budzą one róż­nego rodzaju nadzieje na osiągnięcie takiej wiedzy, która by nie tylko wzbogacała znajo­mość człowieka jako istoty biologicznej, ale po­zwoliła również ustalić zasady kształtowania jej — przynajmniej w pewnych zakresach — w sposób pożądany.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)