DALSZE BADANIA

Dal­sze badania i dokładniejsza analiza wyników wskazywały jednak coraz wyraźniej na istnie­nie nieprzekraczalnej dla zwierząt granicy, lylko do pewnego poziomu trudności małpy dawały sobie radę z przeszkodami, które od­dzielały je od upragnionej zdobyczy. Gdy trud­ności przekraczały ów poziom, zwierzęta porzu­cały próby i rezygnowały. Nie udawało się rów­nież zaobserwować, by w toku ponawianych prob potrafiły się inteligentnie uczyć dzięki gromadzonym doświadczeniom i zdobywać w ten sposób lepsze przygotowanie do prób dal­szych. Nawet jeśli powtarzały zabiegi, które po- przednio okazały się skuteczne, czyniły to ra- czej z nawyku niż z sensownej oceny nowei sytuacji. Analizując badania nad psychiką małp, Jan Dembowski pisał: „Człowiek pochodzi od zwierząt; zarówno więc w budowie swego ciała, jak w jego czynnościach fizjologicznych czy w życiu psychicznym zachował wiele cech zwie­rzęcych […].

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)