CZŁOWIEK PIERWOTNY

„Człowiek pier­wotny — pisał van Lier — szukał swego uza­sadnienia w naturze zewnętrznej, w naturze społeczności […]. Człowiek klasyczny cofnął się bardziej w siebie i usytuował się naprzeciw swoich przedmiotów i naprzeciw innych ludzi. Człowiek współczesny dąży do bycia razem z rzeczami i społecznościami, które są i sobą, nim”. W antropologicznej problematyce pracy- i techniki zawiera się pewna dwoistość jeszcze innego rodzaju niż ta, o której mówiliśmy do­tychczas. Nie chodzi o to, iż człowiek jest stwo­rzeniem, w którym dokonuje się przeciwieństwo i pojednanie pracy jako czynnika obiek­tywnych procesów z pracą jako podmiotowym działaniem; chodzi o to, iż praca służyć może różnym celom i że człowiek jest właśnie stwo­rzeniem, które podejmuje pracę dla różnych zadań.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!