CZŁOWIEK – ISTOTA SPOŁECZNA

Przypomnijmy: człowiek jest oczywiście isto­tą społeczną. Nie znaczy to jednak, iżby stano­wił niesamodzielny element społecznej całości i by podlegał całkowicie tej rzeczywistości, w której się znajduje i której strukturę opisują nauki społecznie jako układ zacmlkinięty i ‚ko­nieczny. W różnoraki spiosób człowiek przekra­cza te granice, poszukując innych rozwiązań i tworząc inne układy stosunków. Przypomnijmy wreszcie, iż także kultura nie stanowi dla człowieka rzeczywistości nietykal­nej, której by miał okazywać uległe posłuszeń­stwo. Jest ona raczej wyzwaniem ku nowej twórczości, zaprzeczającej osiągnięciom, nawy­kom, rutynie,’ tradycji.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)