COŚ CO MA TYLKO CZŁOWIEK

Jednak człowiek posiada coś, co jest obce zwierzętom […]. Człowiek jest isto­tą społeczną, jego rozwój psychiczny przebiega pod przemożnym wpływem czynników społecz­nych. Zbiorowy wysiłek ludzkości zmienił i przeobraził przyrodę, stworzył warunki zu­pełnie nieznane zwierzętom […]. A na tle tych zdobyczy […] wyrosła niezmiernie skompliko­wana i subtelna kultura, coś nie istniejącego na świecie nigdzie poza człowiekiem”.W licznych dyskusjach nad badaniami do­tyczącymi psychologii małp jedni bronili tezy, ludzie różnią się od zwierząt inteligencją praktyczną, pozwalającą im działać z wyboru i z refleksji, z pomocą określonych metod i na­rzędzi; inni gotowi byli traktować ludzką inte- ligencję praktyczną jako zasadniczo pokrewną „inteligencji zwierząt, a granicę odrębności człowieka przesuwali na wyższe szczeble świa­domości.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)