CIELESNE NAMIĘTNOŚCI

Cielesne namiętności miały ją sprowadzać z drogi rozumu i sprawiedliwości, a zmysły, ukazujące świat empiryczny, zaciemniały obraz świata idealnego, jaki dusza zachowywała w swej pamięci. Wyzwolenie z ciała miało ozna­czać zerwanie tych więzów: dusza miała wyiść z więzienia, w którym się znajduje i z którego patrzy na świat — przez karty. Do tych myśli nawiązał Platon także w Rzeczypospolitej. Dramat człowieka: więzień jaskini życia czy marionetka bogów? (obrazy Platona, przedstawiające duszę jako woźnicę, który kieruje rydwanem pędzącym po horyzoncie niebios, i jako sternika prowadzą­cego okręt przez morskie żywioły, ulegały prze­kształceniu i rozwinięciu w ikonografii chrześ­cijańskiej. Ukazywała ona sugestywnie „chrześ­cijańskiego rycerza” przemierzającego świat w służbie^ duchowych wartości, zwycięską wy­trwałość duszy w zwalczaniu pokus różnego ro­dzaju, męki piekielne grzeszników i radość by­towania w niebie.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!