CIAŁO CZŁOWIEKA

Ciało człowieka, którym nie kierowałaby dusza, nie byłoby już naprawdę ciałem ludz­kim; ale swoistą właściwością duszy ludzkiej nawet jeśli przyjmiemy, iż jest ona ele­mentem boskim — jej istnienie jest w ciele, które właśnie dlatego wymaga opieki i troski. W tym sensie filozofia Platona stanowi do­skonały przykład sprzeczności alternatywnych rozwiązań problemu duszy i ciała, a zarazem próbę ich integracji. Te poglądy na duszę i ciało, jakie zawiera filozofia Platona, wskazują na to, jak bardzo skomplikowane było to zagadnienie dla ów­czesnych Greków, w których świadomości krzyżowały się różnorakie wpływy tradycji i tendencje krytycyzmu^ Sam Platon, chociaż dawał wyraz tym różnym poglądom, zmierzał raczej — jak można sądzić — do pewnej synte­zy niż do uznania stanowisk radykalnych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!