CHARAKTER WEWNĘTRZNEGO ŻYCIA

Charakter wewnętrznego życia człowieka określa raczej słowo thymos, oznaczające swo­istą siłę żywotną, a zarazem świadomość życia. Jest to „dusza życia”, podczas gdy psyche jest raczej „duszą śmierci”, to znaczy tym cieniem, który po śmierci człowieka — jego ciała i jego thymos — wędruje w zaświatach. Równocześnie jednak w homerowskich kon­cepcjach jest miejsce i na „daimoniona”, przez którego bogowie powstrzymują lub zachęcają ludzi, i na „rozum”, który dyktuje postępowa­nie odważne i ostrożne zarazem. Ale są to jak gdyby siły nieosobowe, zewnętrzne, które w pewien sposób przejawiają się w życiu ludzi.Analogicznie do tych koncepcji życia ducho­wego formułowano koncepcje ciała.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)