CECHY PRACY LUDZKIEJ

Rozważając swoiste cechy pracy ludzkiej Marks pisał: „Praktyczne wytwarzanie świata przedmiotowego, przetwarzanie przyrody nie­organicznej jest przyświadczeniem człowieka jako świadomej istoty gatunkowej, tzn. istoty, która odnosi się do gatunku jako do swej włas­nej istoty, czyli do siebie jako do istoty gatun­kowej. Wprawdzie i zwierzę produkuje. Budu­je sobie gniazdo mieszkanie, jak pszczoła, bóbr, mrówka itd.  Zwierzę formuje tylko na miarę i odpowiednio do potrzeb swojej species, podczas gdy człov/iek potrafi produkować na miarę każdego gatunku i stosować do każdego przedmiotu właściwą miarę; dlatego też człowiek formuje również według praw piękna.Toteż właśnie przetwarzanie świata przed­miotowego stanowi dopiero rzeczywiste przy­świadczenie człowieka jako istoty gatunkowej. Produkcja ta iest jego czynnym życiem gatun­kowym. Dzięki niej przyroda staje się jego dziełem i Jego rzeczywistością.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)