CAŁOKSZTAŁT STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH

Antropologiczna perspektywa, jaką otwiera problematyka cielesności jaźni, pozwala do­strzec całą nowoczesność tego nurtu rozważań który zainicjował Marks w swej krytyce sensualizmu epoki oświecenia oraz Feuerbacha. W znanych rozważaniach, zawartych w Rę­kopisach filozoficzno-ekonomicznych, Marks podjął zagadnienie fizycznej budowy człowieka, a zwłaszcza jej wyposażenia zmysłowego. Wbrew sensualistom, traktującym zmysły ludz­kie jako gotową aparaturę, której fizjologiczna struktura zapewnia odbiór określonych wrażeń, Marks wykazał, iż zmysły ludzkie są kształto­wane przez społeczną historię człowieka i funk­cjonują w taki sposób, w jaki historia ta nau­czyła je funkcjonować. To, jak widzi oko ludz­kie czy jak słyszy ucho, nie jest prostym na­stępstwem biologicznej struktury oka czy ucha jak to jest w świecie zwierząt — lecz skut­kiem wykształcenia tych zmysłów w odbiorze dzieł ludzkich.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)