BIOLOGICZNA SYTUACJA CZŁOWIEKA

W miarę; tego jak coraz bogatsza staje się prakty­ka ludzka — siły wytwórcze i stosunki społecz­ne — pojęcie duszy ludzkiej traciło swój me­tafizyczny i ontologiczny sens; człowiek stawał się całokształtem osobowego, konkretnego życia w rozwijającym się historycznie materialno- -społecznym świecie. Współczesne poszukiwania istoty człowieka idą w dwóch kierunkach. Jedne z nich mają charakter badań obiektywnych, zmierzających do wykrycia biologicznych podstaw tego swois­tego typu istnienia, jakie jest właściwe człowie­kowi. Inne mają charakter analiz introspekcyj- nych i fenomenologicznych, zmierzających do odsłonięcia sposobu, w jaki człowiek doświad­cza własnej psychiki i własnego ciała.Jedynym z wybitnych reprezentantów badań pierwszego typu ludzi był Helmuth Plessner.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)