BEZ FILOZOFII CZŁOWIEKA

„Bez filozofii człowieka powstać nie może żadna teoria ludzkiego doświadczenia w nau­kach o kulturze. Ale bez filozofii przyrody nie jest możliwa filozofia człowieka” — to zdanie określa intencje, jakie miał Helmuth Plessner, podejmując studia nad pozycją człowieka w świecie. Metoda realizacji tego planu filo­zoficznego poznania miała — zdaniem Plessnera — odrzucać tradycyjne założenia dualizmu, wedle których trzeba było pojmować człowieka bądź jako „ciało”, bądź jako „duszę”. W pier­wszym przypadku należało traktować człowie­ka jako najwyższe ogniwo biologicznego roz­woju i wyprowadzać w tajemniczy sposób całą kulturę z elementarnych procesów przy­rodniczych, które ukształtowały specyficzne cechy człowieka, takie jak postawa stojąca, rozwój mózgu itd.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)