BADANIE OBSZARÓW

W tych analizach zawiera się już także teza o  społecznym charakterze „duszy” człowieka. Informacje zmysłów wprowadzają człowieka w wielki świat sztuki, praca ludzka —- w przeci­wieństwie do „pracy” niektórych zwierząt —jest także aktywnością umysłu i woli, popędy ; i potrzeby nie są jedynie sposobem funkcjono­wania naszego ciała, lecz wyrazem uznawanych celów i wartości.Badanie tych obszarów życia ludzkiego wy­wodzi się właśnie z krytyki Feuerbacha i Stirnera. Odsłoniła ona bowiem nie dostrzegane społeczne korzenie świadomości, a więc myśli, wyobraźni, woli. Jest niebezpiecznym złudze­niem — chociaż pożądanym przez ludzi — są­dzić, iż treść . jaźni ma charakter spontaniczny i autonomiczny. W rzeczywistości jest ona od­powiedzią na społeczne sytuacje. W mechaniz­mie tej odpowiedzi mogą zyskiwać przewagę | elementy przystosowania lub elementy przeciw­stawienia się, ale w obu wypadkach rzeczywistość społeczna warunkuje treść ludzkiej jaźni.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!