ANTROPOLOGICZNA KONCEPCJA

Określony spo­sób życia, opieka i pomoc kapłanów, obrzędy i ceremonie różnego rodzaju miały wspomagać duszę ludzką, aby w ciągu ziemskiej wędrówki zyskała sobie to wszystko, co było wymagane dla osiągnięcia po śmierci wiecznej szczęśliwoś­ci. W ten sposób spirytualistyczna metafizyka wyznaczała strategię moralnego postępowania, opartą na zasadzie władzy duszy nad ciałem i przejawiającej się w rygorystycznych powsciągach popędów i potrzeb cielesnych. Ta antropologiczna koncepcja, mimo suro­wości wobec tzw. pokus życia, dawała człowie­kowi poczucie pewności i trwałości istnienia, a zarazem —> właśnie przez swą wzniosłość — odpowiadała jego ambicjom i dumie.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)