ANALOGICZNE ROZWIĄZANIE

Było to rozwiązanie analogiczne do tego, ja­kie Feuerbach zaproponował w kwestii religii. Odmawiając wyobrażeniom religijnym obiek­tywnej prawdziwości, zachował je jako wyraz charakterystycznych dla człowieka potrzeb i wyobrażeniowych uzdolnień. Chociaż były one „same w sobie” urojeniami, tt> jednak w kate­gorii bytu „dla siebie” były „naturalną” rzeczy­wistością ludzkiej świadomości. Marksiści właś­nie za to — jak wiadomo — krytykowali Feuerbacha. Sądzili — i słusznie — iż jego krytyka religii była połowiczna, a nawet nie­bezpieczna. Odbierając bowiem religii walor obiektywnej prawdy, Feuerbach czynił z niej subiektywną prawdę człowieka. Należało — zdaniem Marksa — sięgnąć głębiej i pokazać nie tylko to, że religijne wyobrażenia są tworem człowieka, ale przede wszystkim to, w ja­kich warunkach i dlaęzego powstają w ludziach tego typu potrzeby złudzeń.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)