Związki między brakiem odpowiednio żywych kontaktów emocjonalnych z ojcem

Przy jednoczesnym nadmiernym przywiązaniu do matki z niepowodzeniami w zakresie późniejszych kontaktów heteroseksualnych u synów przedstawił w licznych badaniach empirycznych R. F. Winch (por. 1946, 1949, 1950). Autor ten z jednej strony oceniał (przeważnie w zachowaniu się studentów) stopień „heteroseksualnej dojrzałości”, z drugiej zaś — określał (na podstawie kwestionariuszy wypełnianych przez tych studentów) nasilenie ich związków emocjonalnych z poszczególnymi rodzicami: Porównanie tych danych wskazuje, zdaniem cytowanego autora, na bardzo jednoznaczne związki pomiędzy brakiem stałej opieki ze strony ojca (odczuwanej przez syna w dzieciństwie) a jego niepowodzeniami w kontaktach z kobietami, „wypływającymi z niedojrzałości heteroseksualnej tych chłopców”. Przyczyn owei niedojrzałości dopatruje się autor w dwóch źródłach: po pierwsze, w braku identyfikacji z dojrzałym męskim zachowaniem się w tym zakresie, po drugie, w nadmiernym przywiązaniu emocjonalnym do matki i tym samym nierozwiązaniu kompleksu Edypa (tj. w wyniku braku przezwyciężenia skłonności narcystycznych, egoizmu itp.).

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)