Wpływ ojca na myślenie córek

(a dokładniej na wykształcenie u dziewcząt umiejętności myślenia matematycznego), następuje, zdaniem autorów, w ten sposób, że ojciec sam „będąc nastawiony przede wszystkim na świat przedmiotów, uczy dziewczynkę ujmowania zjawisk w kategoriach liczbowo-przestrzennych”. Ten ostatni sąd jest zbieżny z poglądem B. Litte’a (wg: C. Hutta 1972), że mężczyźni w swym myśleniu zorientowani są na obiekt (object-oriented), podczas gdy kobiety zorientowane są przede wszystkim na osobę. Ostatnim, lecz nie najmniej ważnym problemem, jaki będzie obecnie omówiony, jest wpływ ojca na myślenie twórcze dziecka. Fenomen myślenia twórczego od najdawniejszych czasów należy do zagadnień szczególnie intrygujących psychologów. Obecnie zaś poddawany bywa coraz częściej rozległym badaniom, czasy dzisiejsze wymagają bowiem, jak nigdy dotąd, od ludzi współczesnych tej rzadkiej umiejętności, tak skąpo niestety dostarczanej przez naturę.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)