Wpływ ilości czasu poświęcanego dziecku

Bardzo szerokie i wnikliwe badania nad wpływem ilości czasu poświęcanego dziecku przez ojca na postępy szkolne tegoż dziecka przeprowadzili R. W. Blanchard i H. B. Biller (1971). Autorzy ci badali dwie kwestie: 1) wpływ ilości czasu spędzanego przez ojca z dzieckiem oraz 2) efekt separacji dziecka od ojca, w zależności od okresu życia dziecka, w którym separacja ta nastąpiła. W celu zbadania pierwszej kwestii badane dzieci (chłopców z klasy trzeciej szkoły podstawowej) podzielili autorzy na dwie grupy: pierwszą, w której ojcowie spędzali z synami więcej niż dwie godziny dziennie, i drugą, do której zaliczono chłopców spędzających wspólnie z ojcem mniej niż sześć godzin tygodniowo. Porównanie osiągnięć szkolnych chłopców z obu grup jednoznacznie wykazuje, że chłopcy t. grupy pierwszej (którym ojcowie poświęcają więcej niż dwie godziny dziennie) mają o wiele lepsze oceny w szkole niż chłopcy z grupy drugiej (którym ojcowie poświęcają mniej niż sześć godzin tygodniowo).

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)