Właściwości te, są wprost proporcjonalne do wieku chłopca

Im młodsze było dziecko, kiedy straciło ono kontakt z ojcem, w tym większym stopniu przejawia chłopiec w okresie adolescencji cechy myślenia kobiecego. Uzyskane wyniki tłumaczy autorka zwiększoną identyfikacją z matką u chłopców nie posiadających możliwości wystarczająco częstego kontaktowania się z ojcem. Podstawą powyższego rozróżnienia jest dosyć często przyjmowane założenie, że cechy myślenia analitycznego oraz zainteresowanie przedmiotami ścisłymi należą do męskich cech myślenia, podczas gdy umiejętność posługiwania się słowem i zamiłowanie do przedmiotów humanistycznych stanowią kobiece właściwości myślenia. Jak wynika z danych przytoczonych na wstępie obecnego rozdziału, zjawisko to zdaje się mieć pewne głębsze uwarunkowania. Zarówno przytoczone uprzednio rezultaty badań (z których wynika, że identyfikacja chłopca z matką może wpłynąć na „feminizację” jego struktury umysłowej), jak i liczne badania wskazujące, że silny związek uczuciowy córki z ojcem przyczynia się do „maskulinizacji” jej cech myślenia, rozróżnienie powyższe zasadniczo potwierdzają.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!