W rodzinach, z których wywodzili się homoseksualiści

Wspomniani już I. Bieber (1962), R. B. Evans (1969) i E. Benś (1965) stwierdzili ponadto, .że w rodzinach, z których wywodzili się homoseksualiści, zaznacza się tendencja do dominowania matki, przy jednoczesnym wycofywaniu się ojca. Matki w tych rodzinach czują się nie kochane przez swych mężów i okazują im na zasadzie rewanżu lekceważenie. Bardzo rozległe studia nad stosunkami wrodzinach studentów-homoseksualistów prowadzili N. L. Thompson, D. M. Schwartz, B. R. McCandless i D. A. Ed- wards (1973). Stwierdzili oni, tak jak niektórzy z autorów cytowanych uprzednio, że homoseksualistów cechuje, w porównaniu z heteroseksualistami, większa niechęć i dystans w stosunku do ojców (którzy chłopców tych w okresie dziecięcym nie akceptowali), przy jednoczesnym silniejszym związku badanych mężczyzn z matkami. Ponadto homoseksualiści w porównaniu z mężczyznami obierającymi prawidłową orientację seksualną są, jak twierdzą autorzy, bardziej nieśmiali, co dodatkowo ma im utrudniać nawiązanie kontaktu z dziewczętami.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)