W literaturze psychologicznej

Mniej opublikowano informacji na temat badań nad homoseksualizmem u kobiet niż nad omawianym powyżej homoseksualizmem u mężczyzn, niemniej jednak wszystkie te (jak do tej pory nieliczne) badania wskazują również, że zły, nacechowany wrogością do córki stosunek oica bywa także przyczyną przejęcia przez nią lesbijiskich skłonności. Jak zauważył np. E. Benś (1965) na podstawie testu projekcyjnego do badań stosunków w rodzinie An- thony-Benś, można wyraźnie stwierdzić, że: „Lesbijki przejawiały w daleko większym stopniu złość i lęk wobec swych ojców niż kobiety zamężne, ponadto częściej uważały one swych ojców za słabych i niekompetentnych”. Podobne informacje ogłosił F. E. Kenyon (wg: S. Fischera i R. P. Greenlberga 1977), który zbadał 123 historie życia członkiń różnych klubów lesbij- skich. Autor ten stwierdził, że zasadniczo wszystkie badane przez niego kobiety cechował zły i płytki kontakt z ojcem. Innym rodzajem badań nad wpływem ojca na właściwe przystosowanie się dziecka do roli płci (opartym, tak jak omawiane powyżej badania nad homoseksualizmem, na obserwacji cech zachowania się dziecka w okresie jego dorosłości) są badania nad przystosowaniem się do życia w małżeństwie. Badań tego typu przeprowadzono dosyć dużo, obecnie omówione zostaną tylko niektóre z nich.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)