Ścisły kontakt syna z ojcem

Przy jednoczesnym właściwym funkcjonowaniu ojca w rodzinie) wpływa modelująco na odpowiednie postawy syna w okresie jego dorosłości. T. F. Pettigrew (1964) podsumowując wyniki badań prowadzonych wśród Murzynów amerykańskich stwierdza, że mężczyźni pozbawieni w dzieciństwie właściwej opieki ojcowskiej „są bardziej skłonni pozostawać w stanie bezżennym, do rozwodów oraz przejmowania innych manifestacji niewłaściwej identyfikacji z płcią”. Jak wspomniano na początku niniejszego rozdziału, ojciec nie tylko wpływa na zachowanie się syna, jest również w większym od matki stopniu odpowiedzialny za przyswojenie sobie cech zachowania właściwego płci i u córek. O prawidłowości tej świadczą, podobnie jak w przypadku omawianych powyżej badań nad przyswojeniem sobie przez chłopców właściwej roli seksualnej, studia nad homoseksualizmem u kobiet oraz nad przystosowaniem się do roli żony i matki.
Przede wszystkim zaś należy wspomnieć o ciekawych rezultatach badań prowadzonych przez S. Fishera (1973) wśród 300 kobiet amerykańskich (głównie studentek) nad sposobami przeżywania przez te kobiety orgazmu. Z badań tych wynika, że kobiety, które rzadko przeżywały orgazm albo w ogóle nie przeżywały tego uczucia, pozbawione były bądź to zupełnie kontaktu z ojcem, bądź też kontakt ten był jedynie okazjonalny. Kobiety te nie odczuwały żadnego zainteresowania ze strony ojca, podczas gdy kobiety posiadające łatwość przeżywania orgazmów (czyli pełnych stosunków płciowych) swych ojców określały jako „realnych”, to znaczy interesujących się ich postępowaniem oraz wykazujących w stosunku do nich odpowiedni stopień czułości.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!