Przyczyny utraty kontaktu z ojcem

Słabą stroną omawianych powyżej badań jest to, że autorzy nie uwzględnili przyczyny utraty kontaktu z ojcem oraz małego zainteresowania się dzieckiem ze strony ojca. Nie uwzględniono także reakcji matki na zaistniałe fakty. Ponadto nie należy zapominać, że sam czas poświęcany przez rodzica dziecku nie jest jeszcze pełnym wskaźnikiem właściwej postawy wychowawczej tegoż rodzica. Nie można bowiem na tej podstawie wywnioskować, czy między rodzicem i dzieckiem istnieje zrozumienie oraz ogólnie pozytywny związek uczuciowy, co — jak wiadomo — ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju umysłowego dziecka. Wszystkie zasadniczo badania prowadzone nad osiągnięciami szkolnymi dzieci pozbawionych opieki ojcowskiej wskazują, że są one o wiele niższe od postępów dzieci mających możliwość częstego odczuwania tejże opieki. M. Deutsch i B. Brown (wg: N. Radin 1976), a także A. A. Shelton (wg: N. Radin 197-6) wykazali jednak, że brak opieki ojcowskiej silniej oddziałuje na osiągnięcia szkolne chłopców niż dziewcząt.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)