Poziom wykształcenia ojca

W korelacji pomiędzy stopniem rozwoju intelektualnego a poziomem wykształcenia ojca. W świetle badań psychologicznych dokonanych przez kilku autorów, np. M. Kohna i B. L. Rosmana (1973) oraz N. Radin (1976), okazuje się, że stopień wykształcenia ojca w większym zakresie wpływa na rozwój intelektualny dziecka niż jego pozycja zawodowa. Przy zastosowaniu bowiem obliczeń korelacyjnych pomiędzy pozycją ojca w tzw. Dwuczynni- kowym Indeksie Pozycji Społecznej Hollingsheada (zawierającym łączne ujęcie wykształcenia i pozycji zawodowej) a rozwojem intelektualnym dziecka okazało się, że iloraz inteligencji u chłopców nie wykazuje żadnych istotnych statystycznie korelacji, a u dziewczynek korelacje te nie są wysokie (aczkolwiek W przypadku badań N. Radin osiągają istotność statystyczną: r=0,34; p<0,01).

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)