Nadmierna surowość ojców

Nadmierna surowość ojców oraz ich przesadna skłonność do kontrolowania wyraźnie tamują rozwój moralny synów. U dziewczynek młodszych (uczennic klasy czwartej) osoba ojca była bardziej znacząca dla rozwoju moralnego, jednakowoż dla dziewcząt starszych większe znaczenie ma matka. Badania nad wpływem rodziców na rozwój sądów moralnych prowadzono nie tylko na podstawie skali L. Kohlberga, ale także za pomocą innych metod. I tak np. N. A. Sieveking, P. J. Harrison, B. R. Ackerman i R. L. Gorsuch (wg: D. B. Lynna 1974) badali metodą kwestionariuszową studentów college’u i ich rodziców w zakresie oceny moralnej pięciu następujących przejawów zachowania: 1) fałszerstwa (polecanie lekarstw bezwartościowych, sprzedawanie głosów w wyborach powszechnych itp.), 2) niewykonywanie praktyk religijnych, 3) instrumentalny hedonizm (np. zabójstwo w obronie własnej, fałszowanie wieku dziecka w celu uiszczenia mniejszej opłaty itp.), 4) katolickie zasady małżeńskie (tj. nie- akceptacja rozwodów i kontroli urodzin) i 5) tzw. nowa moralność (tj. zażywanie narkotyków, stosowanie swobody seksualnej oraz akceptacja małżeństw międzyrasowych) – Wyniki tych badań świadczą, ogólnie biorąc, że ojcowie są mniej od matek konserwatywni, niemniej jednak zasadniczo obydwoje rodzice przejawiają więcej od swych dzieci (w wieku studenckim) sztywności w zakresie ocen moralnych. Synowie byli bardziej liberalni w ocenach moralnych zarówno od matek, jak i od ojców, córki zaś mniej. Świadczy to więc o większym stosunkowo wpływie ojców na oceny moralne synów.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)