Myślenie globalne

Myślenie globalne jest, zgodnie z opinią przyjętą przez autorów, bardziej defektywne. Polega ono na całościowym ujmowaniu obrazu bez umiejętności odróżniania go od tła, i na nieumiejętności wyodrębniania przedmiotów według stworzonych przez siebie reguł. H. A. Witkin oraz jego współpracownicy badali dzieci dziesięcioletnie. Główną techniką diagnozującą typ myślenia dzieci był Test Wkładanych Figur (The Embedded Figures Test), opracowany przez N. D. Repucciego. Natomiast informacje na temat sposobów zachowania się ojca uzyskiwano z niekierowanych wywiadów z matką oraz komentarzy dziecka na temat figur wyobrażających ojca w kontekście innych symbolicznie przedstawianych członków rodziny.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!