Jak się okazuje z licznych badań

Nie wszyscy ojcowie w równym stopniu wywierają silny wpływ na specyficzność zachowania się dzieci ze względu na posiadaną przez nie płeć. Wielu autorów stwierdza bowiem w badaniach empirycznych, iż stopień skłonności ojców do kładzenia nacisku na różnicowanie zachowania się dziecka w zależności od jego płci zależy od stopnia przejawiania przez tegoż ojca cech męskich. Wspomniany już A. B. Heilburn (1965) uważa np., że zarówno córki, które oceniały swe cechy psychiczne jako bardzo kobiece, jak i wysoce identyfikujący się z męską rolą synowie uważali swych ojców za wybitnie męskich. P. Müssen i E. E. Rutheford (1963), podobnie jak cytowani powyżej autorzy stwierdziwszy, że córki bardziej kobiece otrzymywały znacznie więcej zachęty ze strony ojców do typowego dla reprezentowanej przez nie płci zachowania, utrzymują, że stopień, w jakim ojciec wywiera nacisk na dziecko w kierunku wykształcenia u tego dziecka cech postępowania właściwego danej płci, zależy bezpośrednio od przyswojenia sobie przez samego ojca cech męskich.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)