Identyfikacja z rodzicem

Autorzy podsumowują wyniki swych badań stwierdzeniem, że identyfikacja z rodzicem tej samej płci wiąże się z wysokim rozwojem potrzeby osiągnięć. Nieco odmienne dane uzyskała Elizabeth Bing (1963). Wynika z nich, że opiekuńczość ojca w stosunku do dzieci, połączona z jego skrupulatnością, zarówno u chłopców, jak i u dziewcząt dodatkowo koreluje z nasileniem potrzeby osiągnięć, jednakowoż, korelacje te są wyższe w przypadku dziewcząt. Autorka stwierdza ponadto, że większy stopień zainteresowania ze strony ojca zachowaniem się córki wpływa na rozwój w jej zachowaniu się cech kobiecych. Z badań przeprowadzonych przez P. H. Boergera (wg: N. Radin 1976) wynika, że nie tylko to, jak często ojciec opiekuje się dzieckiem, wpływa na rozwój potrzeby osiągnięć u tego dziecka, liczy się bowiem przede wszystkim rodzaj tej opieki. Jak się okazało, ojcowie, którzy więcej czasu poświęcali opiece nad synami pozbawiając ich przy tym samodzielności, nie rozwijali we właściwy sposób u chłopców (uczniów klasy piątej i szóstej) potrzeby osiągnięć. Natomiast ojcowie ogólnie tylko wyznaczający zadania chłopcom, bez drobiazgowego rozliczania z ich wykonania, wpływają na podwyższenie poziomu potrzeby osiągnięć u synów.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)