F. L. Strod- beck

Nieco inne wyniki badań przedstawił F. L. Strod- beck (1958). Autor ten badał chłopców w wieku 17 lat i stwierdził, że synowie ojców mało dominujących posiadają wyższe aspiracje niż chłopcy wychowywani przez ojców dominacyjnych. Wyniki te zostały potwierdzone przez B. Rosena i R. D’Andrade’a (1959), badających poziom rozwoju potrzeby osiągnięć u białych chłopców z niższych klas- społecznych (uczęszczających do szkół podstawowych, uczniów od czwartej do szóstej klasy). Autorzy ci stwierdzili, podobnie jak F. L. Strodbeck, że wysokie aspiracje u synów rozwijają się wtedy, gdy ojciec nie zajmuje dominującej pozycji w rodzinie. Jak stwierdzają B. Rosen i R. D’Andrade, wysoka potrzeba osiągnięć „rodzi się w poczuciu wolności autonomii, dostarczającej możliwości sprawdzenia swych umiejętności i rozwoju przekonania o własnej kompetencji.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!