Dominujący ojciec

J. E. Teahan (1963) stwierdził np. na podstawie badań kwestionariuszowych dotyczących chłopców i dziewcząt,” którzy mieli trudności z ukończeniem pierwszego roku college’u, że ojcowie tych studentów byli bardzo dominacyjnie wobec nich usposobieni, wymagali przesadnego posłuszeństwa, pozostawiając im mało swobody działania itp. Dziewczęta mające trudności w nauce podkreślały ponadto, że ich ojcowie narzucali duży dystans emocjonalny. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta mający trudności w nauce za najbardziej znamienne określenie wyrażające „filozofię” ich ojca w stosunku do dziecka uważali zdanie: „Dziecko powinno się widzieć, ale nie słyszeć”. Bardzo podobne wyniki badań przedstawili na 77 Zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego w 1969 r. H. J. Gross i J. Allen (1969). Autorzy porównywali obraz rodziców, jaki zachował się w pamięci studentów college’u, z okresu ich dzieciństwa z wynikami w nauce tych studentów. Okazało się, że chłopcy posiadający dobre i bardzo dobre średnie wyników w studiach określali swych ojców jako bardziej przyjacielskich, mniej skłonnych do kontroli i ogólnie akceptujących, podczas gdy studenci mający trudności w nauce uważali ojców za bardziej surowych i wtrącających się we wszystkie sprawy swych dzieci.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!