Chłopcy w okresie dojrzewania

U. Bronfenbrener (1961) stwierdził np., że chłopcy w okresie dojrzewania przejawiający wyższy stopień dojrzałości społecznej i umiejętności przewodzenia wykazywali również w stosunkowo wyższym stopniu związek z ojcem nie tylko w sferze kontaktów o charakterze opiekuńczym, ale także w zakresie emocjonalnej akceptacji wpajanych przez ojca zasad moralnych. Badania nad związkiem między cechami zachowania się ojca a zachowaniem się dziecka, a także nad wpływem stopnia związku emocjonalnego z ojcem na przejęcie od niego męskich cech zachowania się posiadają również istotny mankament metodologiczny. A mianowicie ze związków korelacyjnych pomiędzy tymi klasami zjawisk wnioskuje się o ich wynikaniu, co oczywiście nie zawsze musi być zgodne z prawdą. Stwierdzona np. w różnych badaniach wysoka korelacja pomiędzy bliskością kontaktów emocjonalnych między ojcem i wysoce męskimi synami może bowiem równie dobrze świadczyć o tym, że żywy kontakt emocjonalny z ojcem wpływa na wykształcenie się u syna cech męskich, jak i o tym, że ojciec zauważając w zachowaniu się syna cechy męskie skłonny jest w większym stopniu darzyć go sympatią.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)